Tjenester & priser

Her finner du alle våre tjenester og priser.

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld/legevakt
160/280
Tillegg ved konsultasjonsvarighet utover 20 min, repeteres per påbegynte 15 min
10
Sykebesøk på dagtid/kveld
223/357
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk
52/38
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud
59
Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist
59
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver
59
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment
57

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen
116

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer

--- Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.
67
--- Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.
102
--- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m.
145
--- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.
198
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v.
Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten
59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist
175/283
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette
Etter kostnad

Registrering av vaksine tatt i utlandet

Registrere covidvaksine tatt i utlandet i sysvak
500

Legeerklæring / Andre tjenester

Legeerklæring ved søknad om førerkort
950
Enkel legeattest/korte bekreftelser
250
Legeerklæring skole
250
Middels bekreftelser
350
Lange bekreftelser
550
Søknad ledsagerbevis
600
Attest for TT kort og P- tillatelse
200
Søknad sykehjemsplass
800
Legeattest ved adopsjonssøknad
1000
Søknad om verge
800
Avbestilling av reise
600
Kort medisinsk erklæring
450
Lengre medisinsk erklæring
850
Aspiranter til politi- og lensmannsetaten, og elever til politiskolen
1500
Legeattest studentutveksling
1200

Vaksine satt på legekontor

Vaksine voksen
200 kr
Vaksine barn
100 kr
Influensavaksine
350
Pneumokokkvaksine
500